Metsainventeerimine

Metsainventeerimine on metsamajandamiskava koostamise aluseks. Andmed kantakse riigi poolt hallatavasse metsaregistrisse.

Metsainventeerimisandmete põhjal saab esitada metsateatise ja seejärel metsa majandada.

Inventeerimisandmed kehtivad 10 aastat alates registrisse kandmisest.