Vääriselupaigad

Vääriselupaik (VEP) on metsaomaniku isiklik minikaitseala. See on vabatahtlik võimalus hoida loodust oma metsas. Võimalik on sõlmida riigiga tähtajaline toetusleping. Selleks, et VEP registreerida, on see vaja kirjeldada ja kanda vastavasse andmebaasi. 
Kui VEP on omaniku metsas varasemalt määratud ebatäpselt, või on see hävinud, siis on võimalik teha andmebaasis parandusi.
Telli vääriselupaiga inventeerimine.